MODULAR - Piec modułowy 

 
Piec modułowy MODULAR jest najnowszym modelem tej serii i łączy w sobie mnóstwo zalet, które polegają w zastosowaniu najnowoczecześniejsszych technologii i w ogromnych doświadczeniach techników, którzy pracowali przy ich rozwoju i produkcji.

 

Kilka głównych własności pieców MODULAR:

  •        Zwarrte wymiary
  •        Ogrzewanie pancerzowymi grzejnymi elementami
  •    Rozdzielona regulacja mocy ogrzewania dla podłogi i stropu  komory wypiekowej regulatorem temperatury sterowanzm mikroprocesorem
  •        Podłączenie mocy

Dalsze dodatkowe urządzenia:

  •        Wygrzewana fermentacja z urządzeniem zaparowania
  •        Wyciągany regał na blachy rozrostowe
  •        Elektryczne urządzenie zaparowania dla kmór wypiekowych
  •      Jeśli chcecie zwiększyć swoją, produkcję, nie potrzebujecie nowy piec. Przy piecach Modular wystarczy tylko podłączyć dalsyz moduł

 

Tak samo jak przy wszystkich piecach firmy BAKER OVENS , również przy tym modelu byłnacisk na dzałanie jak również na odpowiedni wygląd konstrukcji.