SATURNO anulárna etážová pec

 

Aj v týchto peciach sa pečie na špeciálnych betónových platniach. Každá etáž je vybavená samostatným osvetlením a zaparovaním. Základný princíp činnosti pece spočíva vo vyhriatí pečného priestoru pomocou rúrového systému, ktorý je naplnený vodou do 2/3 obsahu a je osadený do šamotovej výmurovky. Rúrový systém je vytvorený tak, že obíde všetky pečné komory a spodok systému je v spaľovacom priestore, odkiaľ sa nahrieva na potrebnú teplotu. Z nahriatej vody v trúbkach vznikne para, ktorá cirkkuláciou odovzdáva svoje teplo do pečných komôr. 

Vyhrievacím médiom múže byť zemný plyn, propán-bután alebo nafta, drevo, pelety a pod. 
Pece sú dodávané v rozobratom stave. 

 

Hlavné prednosti:

  • rovnomerné teploty v ečných komorách
  • jednoduchá obsluha
  • výkonné zaparovanie
  • nadštandardná tepelná výdrž pece
  • možnosť vizuálnej kontroly pečného procesu
  • časový spínač
  • nízka energetická náročnosť